PPcatering Logo

ฤกษ์แต่งงานปี 2560

"ฤกษ์แต่งงานปี 2560" จากเว็บไซต์ my.weddingsquare.com

ฤกษ์งามยามดี หมายถึงการเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งคนไทยแต่โบราณยังเชื่อว่าการเริ่มต้นเรื่องใด ๆ ในชีวิต หากเริ่มตามฤกษ์ที่คำนวณว่าดีแล้วก็จะพบกับความสำเร็จ ความเจริญ โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งงานจะขาดการดูฤกษ์ยามมงคลในการเริ่มต้นพิธีไม่ได้ ดังนั้น การดูฤกษ์แต่งงานจึงถือว่าสำคัญมาก

ดูฤกษ์ดีวันดีปี 2560 ฤกษ์แต่งงานปี 2560    ที่มา:my.weddingsquare.com