PPcatering Logo

Soft Dirnk

รหัส รายการ จำนวน หน่วย ราคา รายละเอียด รุปที่1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 รูปที่5
SD-10001 เครื่องดื่มตั้งโต๊ะ (น้ำ2 อัดลม3 โซดา 4 น้ำแข็ง) 1 ชุด 250 น้ำขวด 1,500 มล.2 ขวด/น้ำอัดลม 1.25 ลิตร 3 ขวด/โซดา 4 ขวด น้ำแข็ง ตลอดงาน - - - - -
SD-10002 เครื่องดื่มเดินเสริฟ 1 ท่าน 80 พนักงานเดินเสริฟตลอดงานคิดตามจำนวนแขก - - - - -
SD-10003 โต๊ะแชมเปญพร้อมตกแต่ง 1 โต๊ะ 5,000 โต๊ะแชมเปญพร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้และผ้า - - - - -
SD-10004 เครื่องดื่มพันซ์(welcome drink) 1 ท่าน 80 สำหรับเสริฟตอนต้อนรับแขก - - - - -
SD-10005 น้ำใบเตย 1 ท่าน 40 เสริฟพร้อมน้ำแข็งตลอดงาน - - - - -
SD-10006 น้ำตะไคร้ 1 ท่าน 40 เสริฟพร้อมน้ำแข็งตลอดงาน - - - - -
SD-10007 น้ำกระเจี๊ยบ 1 ท่าน 40 เสริฟพร้อมน้ำแข็งตลอดงาน - - - - -
SD-10008 น้ำมะตูม 1 ท่าน 40 เสริฟพร้อมน้ำแข็งตลอดงาน - - - - -
SD-10009 น้ำเก็กฮวย 1 ท่าน 40 เสริฟพร้อมน้ำแข็งตลอดงาน - - - - -
SD-10010 น้ำอัดลมรวมน้ำแข็ง 1 ท่าน 40 ราคานี้รวมน้ำแข็ง - - - - -
SD-10011 โซดา 1 ขวด 25 - - - - -
SD-10012 เบียร์สดสิงห์ 1 ถัง 4000 1 ถัง มี 30 ลิตร/ 30 ลิตร รินได้ 30 เหยือก/ 1 เหยือกรินได้ 4 แก้ว - - - - -
SD-10013 เบียร์สดไฮไนเก้น 1 ถัง 4500 1 ถัง มี 30 ลิตร/ 30 ลิตร รินได้ 30 เหยือก/ 1 เหยือกรินได้ 4 แก้ว - - - - -
SD-10014 เบียร์สดช้าง 1 ถัง 3800 1 ถัง มี 30 ลิตร/ 30 ลิตร รินได้ 30 เหยือก/ 1 เหยือกรินได้ 4 แก้ว - - - - -
SD-10015 เบียร์สดอาซาฮี 1 ถัง 3,950 1 ถัง มี 30 ลิตร/ 30 ลิตร รินได้ 30 เหยือก/ 1 เหยือกรินได้ 4 แก้ว - - - - -
SD-10016 เบียร์สดลีโอ 1 ชุด 3500 1 ถัง มี 30 ลิตร/ 30 ลิตร รินได้ 30 เหยือก/ 1 เหยือกรินได้ 4 แก้ว - - - - -
SD-10017 ชา-กาแฟ 1 ชุด 40 - - - - -
SD-10018 ค่าติดตั้ง 1 ถัง 1,000 ค่าติดตั้วถังเบียร์พร้อมหัวกด - - - - -
SD-10019 พนักงานกดเบียร์ 1 คน 800 พนักงานกดเบียร์สด - - - - -