PPcatering Logo

น้ำแข็งแกะสลัก

รหัส รายการ จำนวน หน่วย ราคา รายละเอียด รุปที่1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 รูปที่5
I-10001 น้ำแข็งแกะสลัก 1 ตัว 3500 น้ำแข็ง+ค่าแรง - - - - -
I-10002 น้ำแข็งแกะสลัก 1 คู่ 6500 น้ำแข็ง+ค่าแรง - - - - -
I-10003 ตกแต่งโต๊ะด้วยผ้าและดอกไม้สด 1 โต๊ะ 5000 โต๊ะ+ตกแต่งด้วยผ้า+ดอกไม้สด - - - - -