PPcatering Logo

GAME

รหัส รายการ จำนวน หน่วย ราคา รายละเอียด รุปที่1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 รูปที่5
GE-10001 เกมส์ปาเป้าลูกโป่ง 1 เกมส์ 5,000 - - - - -
GE-10002 เกมส์บาสเกตบอล 1 เกมส์ 5,000 - - - - -
GE-10003 เกมส์ตีกอล์ฟ 1 เกมส์ 5,000 - - - - -
GE-10004 เกมส์ห่วงกำไล 1 เกมส์ 5,000 - - - - -
GE-10005 เกมส์ยิงฟุตบอล 1 เกมส์ 5,000 - - - - -
GE-10006 เกมส์สาวน้อยตกน้ำ 2บ่อ 1 เกมส์ 12,000 - - - - -