PPcatering Logo

พิธีสงฆ์งานแต่ง

 

พิธีสงฆ์งานแต่ง แพ็คเกจ 2
ปกติ 26,900 บาท    


พิธีสงฆ์

1. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ทั้งหมด
- โต๊ะหมู่บูชา ครบชุด
- อาสนะสีครีม-ทอง,พรมรองนั่ง
- ขันน้ำมนต์,ที่กรวดน้ำ,ที่พรมน้ำมนต์,เทียนน้ำมนต์,เทียนชนวน
- ชุดแป้งเจิม ( แป้งเจิม,แผ่นทอง,น้ำมันจันทน์ )
- แจกันดอกไม้,กระถางธูป,เชิงเทียน,ธูป,เทียน
- พรม หรือ เสื่อสำหรับพื้นที่สงฆ์
- กระโถน
- สายสิญจน์
- แก้วน้ำ +น้ำสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
2. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับหน้าโต๊ะหมู่บูชา
3. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
4. จัดเตรียมภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป( 2 วง)
5. จัดเตรียมอาหารสำหรับพระพุทธ 1 ชุด
6. จัดเตรียมผลไม้ถวายพระภูมิเจ้าที่ 1 โตก
7. จัดเตรียมโต๊ะกราบสำหรับเจ้าภาพกราบพระพุทธรูป
8. จัดเตรียมม่าน สีทอง พร้อมโครง
9. จัดเตรียมอาหารใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว 9 ชุด
10. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับตักบาตรตกแต่งด้วยผ้า 2 ชุด
11. จัดเตรียมสังฆทานถวายพระ 9 ชุด

เจ้าหน้าที่ดูแลงาน

- พนักงานดูแลภัตหารและเครื่องดื่มสำหรับพรสงฆ์
- พนักงานจัด-เก็บสถานที่และอุปกรณ์

***หมายเหตุ***

- ราคานี้ไม่รวมปัจจัยถวายพระสงฆ์
- ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )
- เต้นท์สีขาว 5*12 เมตร จำนวน 1 หลัง ราคา 4,000 บาท
- โต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุมสีขาว ราคาชุดละ 500 บาท
- หากทางเข้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มีส่วนลดจากราคาแพ็คเกจ 1,000 บาท
- แพคเกจนี้เหมาะสำหรับเลี้ยงพระเพล หากต้องการเลี้ยงพระเช้าเพิ่มอาหารปิ่นโตๆละ 350 บาท ( ไม่รวมปิ่นโต )