PPcatering Logo

ความรู้เรื่องฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์แต่งงาน.... เป็นอีกเรื่องที่เกิดเป็นคำถามสำหรับเจ้าบ่างเจ้าสาวและญาติๆกันมาก ว่าต้องเป็นฤกษ์แบบไหน ต้องดูที่ไหน ถ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วจะดีมั๊ย ทำไมคนให้ฤกษ์ถึงให้วันและเวลามาไม่เหมือนกัน แล้วก็ยังมีข้อสงสัยอีกมากมายเลยค่ะ วันนี้ก็เลยเก็บเอาข้อมูลเกี่ยวกับฤกษ์ยามของไทยม

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้นๆ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บนที่นิยมและเหมาะสำหรับการประกอบการพิธีแต่งงาน คือ

  • มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดห้างร้าน ธุรกิจการเงิน และสารพัดงานมงคล
  • ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่าผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ก่อสร้างปลูกเรือน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
  • เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และความสมปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาว และการเข้าห้องหอ ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานมีเกียรติ และสารพัดงานมงคลทั้งปวง

ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า "ฤกษ์ล่าง" หรือ (ภูมิดล)

การดูว่าวันนั้นๆเหมาะแก่การประกอบพิธีการมงคลต่างๆ รวมถึงเหมาะแก่การประกอบพิธีแต่งงานหรือไม่นั้น สามารถดูได้จาก ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง หรือจะดูประกอบกัน ถ้าเป็นฤกษ์ที่ดีทั้ง 2 ส่วนก็จะถือว่าเป็นวันดีมาก เช่น เป็นทั้งวันธงชัยและมหัทธโนฤกษ์ ในวันเดียวกันก็จะยิ่งเสริมให้กระทำการมงคลต่างๆนั้นเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบพิธีขึ้นไป ส่วนการที่ระบุละเอียดถึงช่วงเวลาในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวันนั้นๆก็จะเป็นการดูฤกษ ์ละเอียดเป็นคาบช่วงเวลา ว่าช่วงเวลานั้นๆเป็นฤกษ์อะไร เพื่อจะเสริมความเป็นศิริมงคลให้ยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นจะเห็นว่า ในรอบ 1 ปี เจ้าบ่าวเจ้าสาวส่วนใหญ่จะได้วันฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ดีในวันเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นวันที่ไม่ว่าจะประกอบกิจงานมงคลใดๆก็จะดีไปหมด บางคนก็จะได้มาเป็นวันที่และเดือน โดยไม่ต้องระบุช่วงเวลา ถือเอาเป็นเวลาหรือฤกษ์ที่สะดวก เพราะวันนั้นเป็นวันดีทั้งวัน

แต่สุดท้ายแล้ว เรื่องของฤกษ์ก็ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในเรื่องของดวงชะตา ความเชื่อและศรัทธาในตัวของผู้ที่ให้ฤกษ์นั้นๆมา และความเคร่งครัดของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่ในปัจจุบันคู่แต่งงานหลายๆคู่จะหันมาใช้ฤกษ์สะดวกกันมากขึ้น ความเคร่งครัดในเรื่องโชคลางก็ค่อยๆลดน้อยลง จากความคิดว่า “การแต่งงานเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยู่แล้ว ประกอบกับถ้าเป็นช่วงเวลาที่พร้อมและสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้ว พิธีงานแต่งงานนั้นๆก็จะราบรื่น มีแต่ความสุขสดชื่น ไม่ต้องกังวลใจ ซึ่งก็จะทำให้ทั้งคู่บ่าวสาวได้ระลึกถึงช่วงวันเวลาดีๆวันนี้ แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม......”