PPcatering Logo

SNACK BOX

PP แคทเทอริ่ง ยินดีบริการอาหารว่างแพ็คกล่อง สำหรับทุกโอกาส หากต้องการนอกเหนือจากแพคเกจ สามารถโทรปรึกษาค่ะ PP แคทเทอริ่ง ยินดีให้บริการค่ะ

แพคเกจที่ 1 ราคา 60 บาท

  • เลือกของว่างได้ 1 อย่าง
  • น้ำดื่มหรือน้ำผลไม้ 1 กล่อง

แพคเกจที่ 2 ราคา 80 บาท

  • เลือกของว่างได้ 2 อย่าง
  • น้ำดื่มหรือน้ำผลไม้ /น้ำสมุนไพร1 กล่อง

แพคเกจที่ 3 ราคา 100 บาท

  • เลือกของว่างได้ 3 อย่าง
  • น้ำดื่มหรือน้ำผลไม้ /น้ำสมุนไพร1 กล่อง

แพคเกจที่ 4 ราคา 120 บาท

  • เลือกของว่างได้ 4 อย่าง
  • น้ำดื่มหรือน้ำผลไม้ 1 กล่อง

******กรุณาสั่งอย่างน้อย 50กล่องขึ้นไป ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

]