PPcatering Logo

พิธีสงฆ์ แพ็คเกจ 1

ปกติ 22,500 บาท

รายละเอียด พิธีสงฆ์

1. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ทั้งหมด
- โต๊ะหมู่บูชา ครบชุด
- อาสนะสีครีม-ทอง,พรมรองนั่ง
- ขันน้ำมนต์,ที่กรวดน้ำ,ที่พรมน้ำมนต์,เทียนน้ำมนต์,เทียนชนวน
- ชุดแป้งเจิม ( แป้งเจิม,แผ่นทอง,น้ำมันจันทน์ )
- แจกันดอกไม้,สายสิญจน์,กระถางธูป,เชิงเทียน,ธูป,เทียน
- พรม หรือ เสื่อสำหรับพื้นที่สงฆ์
- กระโถน
- แก้วน้ำ +น้ำสำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
2. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับหน้าโต๊ะหมู่บูชา
3. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
4. จัดเตรียมภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป (2 วง)
5. จัดเตรียมอาหารสำหรับพระพุทธ 1 ชุด
6. จัดเตรียมผลไม้ถวายพระภูมิเจ้าที่ 1 โตก
7. บริการรับ-ส่ง พระสงฆ์
8. จัดเตรียมโต๊ะกราบสำหรับเจ้าภาพกราบพระพุทธรูป
9. จัดเตรียมม่าน สีทอง พร้อมโครงยาว 7 เมตร
10. สังฆทานถวายพระ9 ชุด

เจ้าหน้าที่ดูแลงาน

1.พนักงานดูแลภัตราหารและเครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์
2. พนักงานจัด-เก็บสถานที่และอุปกรณ์

***หมายเหตุ***

- ราคานี้ไม่รวมปัจจัยถวายพระสงฆ์
- ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )
- เต้นท์สีขาว 5*12 เมตร จำนวน 1 หลัง ราคา 4,000 บาท
- โต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุมสีขาว ราคาชุดละ 500 บาท
- หากทางเข้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มีส่วนลดจากราคาแพ็คเกจ 1,000 บาท
- แพคเกจนี้เหมาะสำหรับเลี้ยงพระเพล หากต้องการเลี้ยงพระเช้าเพิ่มอาหารปิ่นโตๆละ 350 บาท ( ไม่รวมปิ่นโต )
-ตั่งสำหรับพระสงฆ์ สูง 50 เซนติเมตรกว้าง 1.50 เมตรยาวประมาณ 8.40 เมตรปุพรม+ตกแต่งผ้า ราคา 8,000 บาท

ชื่อเจ้าภาพ.............................................................. นามสกุล.....................................................................
เบอร์โทรบ้าน......................................................... เบอร์มือถือ.................................................................
วันงานวันที่.......... เดือน........................................ พ.ศ..................... สถานที่...........................................
รายการเพิ่มเติม. .........................................................................................................................................
มัดจำ............................................................................บาท
( ยกเลิกการจัดงานไม่คืนมัดจำ )

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้จอง ลงชื่อ........................................................ ผู้รับเงิน

วันที่ ........../........../.......... วันที่ ........../........../...........