PPcatering Logo

งานบุญเป็นสิริมงคลอย่างราบรื่น ด้วยทีมงาน PP Catering รับจัดเลี้ยงงานบุญอย่างมืออาชีพ

งานบุญอยู่คู่กับคนไทยและชาวพุทธมานาน ซึ่งหัวใจของการจัดงานทำบุญก็คือ ความเป็นสิริมงคลต่อทั้งตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าภาพ สถานที่สำคัญ ตลอดจนแขกผู้มาร่วมงานด้วยนั่นเอง แม้การทำบุญในโอกาสต่าง ๆ ของไทยเราจะปฏิบัติสืบทอดส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นมาแต่ไหนแล้วก็ตาม แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน การจะเตรียมงานบุญในแต่ละครั้งได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลย

ด้วยขั้นตอน รายละเอียดพิธีที่ถูกต้อง วัสดุ อุปกรณ์ และอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดเลี้ยง เหล่านี้จึงค่อนข้างกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก และเป็นปัญหาทำให้งานสะดุดไม่เป็นไปตามที่เจ้าภาพหวัง PP Catering เข้าใจดีในเหตุผลต่าง ๆ ของเจ้าภาพ จึงให้บริการรับจัดเลี้ยงงานบุญ ที่พร้อมทำให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นมงคลด้วยเหล่าทีมงานมืออาชีพ

บริการรับจัดเลี้ยงงานบุญจาก PP Catering พิธีการถูกต้องที่มาพร้อมความสะดวก

  • พิธีสงฆ์ที่ถูกต้อง สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำบุญในแต่ละครั้งนั่นคือ “พิธีสงฆ์” ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นต้องเข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้องที่สุด บริการจาก PP Catering สามารถบริหารและดำเนินการทุกอย่างให้คุณได้ โดยยึดหลักบนความถูกต้องที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่รับรองสำหรับพระสงฆ์ ไปจนถึงอุปกรณ์ในการประกอบพิธีงานทำบุญเลี้ยงพระ อาทิ โต๊ะหมู่บูชา อาสนะ พรหมรองนั่ง ดอกไม้ ธูป เทียน ชุดสังฆทาน ฯลฯ อีกทั้งยังมีบริการรับ – ส่งพระสงฆ์ ที่เจ้าภาพสามารถแจ้งความประสงค์ได้ เรายินดีอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินไปได้ด้วยดีตลอดทั้งงาน
  • อาหารงานบุญ อาหารเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นต้องจัดแจงอย่างละเอียด ครบถ้วน และเหมาะสมที่สุด เราให้บริการจัดเตรียมอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ปรุงจากวัตถุดิบที่ได้คุณภาพให้อย่างครอบคลุม ทั้งอาหารสำหรับถวายพระ (คาว หวาน ขนม ผลไม้ น้ำเย็น ฯลฯ) และอาหารรองรับสำหรับแขกในงานแบบบุฟเฟ่ต์ โดยเจ้าภาพสามารถเลือกแพ็คเกจได้เองตามความต้องการ ให้เหมาะสมต่อจำนวนพระสงฆ์และแขกร่วมงาน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลงาน เราเข้าใจดีถึงขั้นตอนในส่วนต่าง ๆ ที่ขาดผู้ดูแลและประสานงานไปไม่ได้ และเพื่อลดความยุ่งยากที่เจ้าภาพเองอาจไม่มีความถนัดมากพอ แพ็คเกจของเราจึงมีพนักงานสำหรับคอยดูแลเรื่องภัตตาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์ รวมถึงมีพนักงานสำหรับการจัดเก็บสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานและพิธีสงฆ์ทั้งหมด ทั้งหมดมีขึ้นเพื่อช่วยให้เจ้าภาพและภาพรวมทั้งหมดของงาน เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่นที่สุด

เพื่อให้งานบุญที่คุณตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์แบบที่สุด PP Catering เต็มใจให้บริการด้วยประสบการณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะงานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสดีต่าง ๆ งานเปิดตัวบริษัท หรือจัดเลี้ยงงานบุญอื่น ๆ เราก็สามารถจัดการให้คุณได้ในทุกความต้องการ