PPcatering Logo

งานทำบุญบ้าน/บริษัท

งานพิธีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เปิดบริษัท เปิดร้านค้า งานครอบรอบ งานบุญต่างๆ
แบบ กลาง กลาง
ราคา 38,900 บาท พิเศษ 35,900 บาท

เปิดบริษัท เปิดร้านค้า งานครอบรอบ งานบุญต่างๆ

รายละเอียด:

 • พิธีสงฆ์
  1.จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ทั้งหมด
     - โต๊ะหมู่บูชา ครบชุด พระพุทธรูป
     - อาสนะ,พรมรองนั่ง
     - โถน้ำมนต์,ที่กรวดน้ำ,ที่พรมน้ำมนต์
     - ชุดแป้งเจิม ( แป้งเจิม,แผ่นทอง,น้ำมันจันทน์ )
     - แจกันดอกไม้,กระถางธูป,เชิงเทียน
     - พรมหน้าโต๊ะหมู่สำหรับเจ้าภาพ กราบพระพุทธรูป
     - กระโถน
     - สายสิญจน์  
     - แก้วน้ำ
  2. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียน+สำหรับหน้าโต๊ะหมู่บูชา
  3. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียน สำหรับถวายพระสงฆ์ 9 รูป
  4. จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป 2 วง
  5. จัดเตรียมอาหารชุดพระพุทธ 1 ชุด
  6. จัดเตรียมอาหารชุดพระภูมิเจ้าที่ 1 ชุด
  7.สังฆทาน 9 ชุด


เจ้าหน้าที่ดูแลงาน

1. พนักงานดูแลภัตตาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์
2. พนักงานจัด-เก็บสถานที่และอุปกรณ์ในพิธี

อาหารบุฟเฟต์ เลี้ยงแขก 30 ท่าน

 • อาหารคาว 6 อย่าง ข้าวหอมมะลิ
 • ขนมไทย
 • บริการน้ำเปล่าฟรี
 • จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้คลุมผ้าสีขาว จำนวน 4 ชุด
 • จัดเตรียมพัดลมธรรมดา 2 ตัว

*หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวมปัจจัยถวายพระสงฆ์
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
 • เช่าเต็นท์เพิ่ม ราคา 4,000 บาท
 • เพิ่มอาหารโต๊ะเก้าอี้เพิ่มท่านละ 450 บาท
 • นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ลดราคา 3,000 บาท จากแพ็คเกจ