สินค้าและบริการสำหรับงานแต่งงาน อุปกรณ์ให้เช่า ดอกไม้ น้ำแข็งแกะสลัก ถ่ายภาพ การแสดง คนตรี ไฟ จอ LCD

ขันหมาก

รหัส รายการ จำนวน หน่วย ราคา รายละเอียด รุปที่1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 รูปที่5
K-10002 ชุดเล็ก B 1 ชุด 7,000 พานเย็บด้วยผ้าออแกนซ่า มี 5 พาน ประกอบด้วย พานวางเงิน,พานวางทอง,พานวางเครื่องเพชร,พานแหวนหมั้น(ดอกไม้สด),พานธูปเทียนแพ - - - - -